Om ISL Institute

Verksamhet:
ISL Institute är ett internationellt konsult och träningsinstitut inom verksamhetsutveckling med målgrupp medelstora och mindre företag.
Vi fokuserar på områdena verksamhetsidé, ledarskap och sälj. 

○ Verksamhetsidé – Ledarskap – Sälj

Syfte:
Via slagkraftiga lösningar öka företags totaleffektivitet samt skapa förutsättningar för tillväxt på en global marknad – där internet har sin självklara plats.

○ Ökad totaleffektivitet
○ Slagkraftiga lösningar

ISL Institute startades 1973 i Göteborg av Lars-Ragnar Hellsten.

Lars-Ragnar såg att de medelstora och mindre företagen vid den tiden var på väg att hamna på efterkälken, då de stora företagen i rask takt började bygga sina egna utbildningsavdelningar. Centralt i ISL Institutes koncept har därför alltid varit att genom ett väl anpassat utbud ge medelstora och mindre företag lika stora, om inte större möjligheter till kontinuerlig träning och utveckling.

Fokus låg från början på säljträning och ledarutveckling, vilka tillsammans med totaleffektivitetskonceptet (arbetsprocess för att bättre systematisera och utveckla verksamhetsidén till ett framgångskoncept), är basen i vår verksamhet även idag.

Framgången lät inte vänta på sig och ISL Institute växte i rask takt under 1980- och 90-talen och etablerade sig på flera orter i Skandinavien och Europa. 1981 startades också ISL Förlag, med en idé om att ständigt kunna erbjuda den senaste forskningen och kunskapen i olika paketeringar. ISL Förlag blev ett tongivande förlag inom managementlitteratur och erbjuder än idag ett klassiskt referensbibliotek, samtidigt som utbudet nu anpassas till den digitala utvecklingen.

ISL Institute har genom sin unika mix av konsulttjänster, träning och support vunnit respekt för sina starkt resultatorienterade och slagkraftiga lösningar och medverkat till många företags framgång, såväl nationellt som internationellt.