Sälj

Sälj - ISL Institute

Vi tror på att allting i näringslivet utgår från säljandet. Allt kretsar kring säljprocessen som en direkt konsekvens av företagets verksamhetsidé. Alla deltar i säljprocessen – en del bara lite mer än andra.Vi arbetar med att omvandla företagens strategier till konkreta säljprocesser och budskap mot marknaden. Det här innebär att säljarnas färdigheter ständigt måste tränas och finslipas i förhållande till detta. Alla medarbetare måste också, i ännu större utsträckning, få kunskap om hur man agerar för att behålla och utveckla kundkontakten i organisationen.

 

Vill du veta mer – kontakta oss gärna