Ledarskap

Ledarskap - ISL Institute

Ansvariga chefer har idag både krav och förväntningar på sig att verkställa visioner och förbättra prestationer genom ett bra ledarskap. Framtidens organisationer kommer att vara helt beroende av en stark och inspirerande ledning som ständigt och systematiskt tillförs högaktuell kunskapsmassa.

 

ISL Institute ger chefer & ledare ökad kunskap för att än bättre driva förändringsarbete, skapa positiva arbetssituationer, leda och utveckla teamarbete samt förbättra prestationer.

 

Vi utvecklar tillsammans med företagsledningen företagsinterna system för en långsiktig kunskapsutveckling av organisationer och dess medarbetare.

 

Vill du veta mer – kontakta oss gärna