Verksamhetsidé

Verksamhetsidé - ISL Institute
En viktig utgångspunkt för ISL Institutes arbetssätt är att tillsammans med VD och ledningsgrupp systematisera, uppdatera och uppgradera företagets verksamhetsidé. De strategiska vägval som görs under framtagandet av verksamhetsidén får en direkt konsekvens för organisationens alla delar och för den kunskapsmassa som sedan tillförs.

Vi arbetar med följande:

  • Verksamhetsidé som bas för profilering och målplanering
  • En klar och enhetlig ledningsfilosofi
  • Säljsystemet som en konsekvent och tydlig del av verksamhetsidén
  • Kommunikation och samordning internt – externt

Vill du veta mer – kontakta oss gärna