Träningar – sälj

Sälj - ISL Institute

Säljledning

Syfte

Att utveckla säljledaren till att leda och driva en framgångsrik säljorganisation, byggd kring mätning, styrning och uppföljning av aktiviteter för en konkurrenskraftig marknadsbearbetning.

Innehåll:

 • Kompetenskrav på säljledare
 • Krav och förväntningar från marknaden på professionella säljorganisationer
 • Målplaneringsmodell för säljare och säljorganisationer
 • Konsekvensdragning av nuläge som underlag för framåtriktad målplanering
 • Att ha rätt kontrollspann på säljorganisationen
 • Linje för träning och utveckling av säljare

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till befattningshavare med säljledning inom sitt ansvarsområde.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Säljträning B2B

Syfte

Att ge säljare praktiska verktyg och träning i de färdigheter som krävs för att kunna tillgodose marknadens krav på professionell bearbetning och påverkan.

Innehåll:

 • Egna och andras reaktioner inför olika situationer
 • Argumentation som ger genomslag
 • Att boka kundbesök
 • Förberedelser inför kundbesök och förhandlingar
 • Presentationer som påverkar
 • Behovsanalys
 • Den stegvisa hanteringen av beslutsprocessen
 • Uppdatering av invändnings- och avslutsteknik

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till utesäljare.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Personlig säljstil

Syfte

Att kunna förstärka önskvärda samt reducera icke önskvärda beteenden hos sig själv och andra med hjälp av sin egen säljprofil och mentala inställning. Detta för att kunna skapa ett ännu större genomslag i sitt säljande.

Innehåll:

 • Ta fram personliga styrkor och svagheter
 • Hur tolka kundens agerande
 • Stilkonflikter och stilväxling
 • Stresshantering
 • Personlig handlingsplan för egen säljprofil
 • Mentalt träningsprogram för att på sikt stärka sin förmåga att nå önskade resultat

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till erfarna säljare.

Upplägg:
2 dagar, inkl. kvällsarbete dag 1. Max 12 deltagare.

Målstyrning av eget säljarbete

Syfte
Att ge de hjälpmedel och verktyg man som säljare behöver för att arbeta mera målinriktat i syfte att bli effektivare i sin egen marknadsbearbetning.

Innehåll:

 • Planering av säljarbetet
 • Effektiv marknadsbearbetning
 • Målplaneringsmodell för säljare
 • Uppföljning av säljaktiviteter
 • Underlag för ökad egenkontroll
 • Faktorer som kan hindra säljare från att lyckas
 • Individuell handlingsplan

Målgrupp:
Konferensen vänder sig främst till utesäljare.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Professionellt framträdande

Syfte
Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt.

Innehåll:

 • Egna förberedelser
 • Mål och delmål med presentationen
 • Uppläggning och anpassning av budskapet
 • Presentationer med genomslagskraft
 • Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget
 • Röst och retorik
 • Att hantera hjälpmedel
 • Aktiv träning inför grupp

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning.

Att träna återförsäljare

Syfte
Att ge deltagarna kunskap om och träning i hur man själv kan bearbeta och bygga upp egna träningstillfällen för sina återförsäljare samt att kunna leda och följa upp dessa på ett praktiskt och strukturerat sätt.

Innehåll:

 • Företagets koncept
 • Mänskliga och materiella resurser
 • Bearbetning och årsplanering
 • Kunskapsinhämtning och kontinuerlig träning
 • Tränarrollen, pedagogik och arbetssätt
 • Hur förpacka och förmedla för att få genomslag
 • Uppföljning och mätning av träningsinsatserna

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till chefer, säljare och enskilda medarbetare med visst ansvar för träning av återförsäljare eller motsvarande.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Aktiv merförsäljning

Syfte
Att ge medarbetare med kundkontakt en ökad entusiasm inför själva säljandet genom att ge dem praktiska verktyg och träning i hur man genom positiv påverkan skapar merförsäljning.

Innehåll:

 • Marknadens krav och förväntningar
 • Företagets konkurrensmedel
 • Argumentation som påverkar positivt
 • Aktiv merförsäljning på inkommande samtal
 • Utgående kampanjsamtal
 • Hantera invändningar och göra avslut
 • Hantering av reklamationer

Målgrupp:
Konferensen riktar sig till medarbetare med kundkontakt som aktivt kan skapa merförsäljning.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Säljande beteende

Syfte
Att få samtliga medarbetare att inse att de deltar i den säljande processen samt hur de kan vara med och påverka den på ett positivt sätt.

Innehåll:

 • Krav från marknaden på företag som leverantör och mig som individ
 • Företagets koncept och mervärden
 • Kundens upplevelse av professionellt agerande
 • Att stärka internt samarbete
 • Reklamationshantering
 • Framtagning av förbättringsområden för organisationen och medarbetaren

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till alla medarbetare inom företaget.

Upplägg:
En dag internt med utgångspunkt i det företag och en bransch man arbetar inom.

Att bli framgångsrik som säljare

Syfte
Visa vad utmärker de säljare som har nått längst inom B2B-försäljning. Att man som säljare kan få ny energi, tips, tankar och idéer för att öka sin egen slagkraft.

Innehåll:

 • Genomgång av de mest avgörande framgångsfaktorerna för att bli nummer ett som säljare.

Målgrupp:
Först och främst utesäljare/B2B men även innesäljare.

Upplägg:
Seminariet genomförs on-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter under 3 tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.

Att bygga säljpresentationer med genomslag

Syfte
Att få grundläggande strukturer för hur man presenterar sitt företags koncept med genomslag.

Innehåll:

 • Varför differentiera sig?
 • Säljandets ”3-trattar”
 • Yttre effektivitet – våra särskiljande värden
 • Idén bakom – vad är det vi tillgodoser?
 • Mötesförloppet
 • Inledningsfasen: – hur förpacka våra särskiljande värden – vår yttre effektivitet.

Målgrupp:
Först och främst utesäljare – B2B men även andra säljare som måste sälja in sina mervärden/tjänster.

Upplägg:
Seminariet genomförs On-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.

Att hantera frågor och invändningar rätt – vägen till ökad trovärdighet

Syfte
Att få ökat genomslag och trovärdighet som säljare genom att veta hur man skall förhålla sig till de olika frågor och invändningar som dyker upp under säljsamtalet.

Innehåll:

 • Säljprocessen
 • Skillnaden mellan A- och B-invändningar
 • Hur hantera A-invändningar
 • Hur hantera B-invändningar

Målgrupp:
Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare.

Upplägg:
Seminariet genomförs On-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.

Avslut – att konkretisera och driva säljprocessen framåt

Syfte
Att få beprövade och framgångsrika avslutsformuleringar som man direkt kan använda sig av i sitt säljarbete. Att bli än bättre på att ta hem affärer och konkretisera.

Innehåll:

 • Vad är ett avslut? – Attityd till avslut?
 • Mötesförloppet
 • Inledning till avslut – ta nästa steg
 • Grundversion/Kvalificering/Suggestion
 • Avslutsformuleringar

Målgrupp:
Först och främst utesäljare /B2B men även innesäljare.

Upplägg:
Seminariet genomförs On-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.